odzież medycznaZmienne obuwie i fartuch ochronny obowiązuje nie tylko pacjentów przekraczających progi szpitalnych oddziałów, ale również personel. Odzież medyczna przeznaczona dla lekarzy i pielęgniarek na terenie placówki stanowi obowiązkowy element ich przygotowania do pracy. Dlaczego? Z prostego powodu. Mianowicie dlatego, że nieustannie mają kontakt ze szkodliwymi bakteriami i drobnoustrojami chorobotwórczymi, a posiadanie zmiennego ubrania chroni ich przed przenoszeniem ich na zewnątrz. To z jednej strony. Z drugiej natomiast musimy podkreślić fakt, iż personel medyczny zbiera na swojej odzieży substancje, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta. Dlatego stosując się do tych wytycznych, w istotnym zakresie eliminujemy prawdopodobieństwo przeniesienia tychże związków na oddział. Kolejnym powodem, dla którego lekarz lub pielęgniarka powinna posiadać charakterystyczną odzież medyczną jest fakt, że wyróżnia ona ich na tle innych pacjentów, pozwalając na szybką i łatwą identyfikację.

Schludność i ujednolicenie

Tak naprawdę, wybór ubrania szpitalnego należy do oddziału, który jasno określa, jakie wytyczne powinien spełniać fartuch lekarza czy pielęgniarki. Nie dopuszczalne jest bowiem, aby każdy z personelu posiadał inne odzienie. Ujednolicenie jest zatem pierwszym, niejako najważniejszym kryterium odzieży medycznej, wykluczającym ryzyko powstania chaosu. Konkretną decyzję, co do wymogów formalnych określa regulamin szpitala, zaś zasady nawiązujące do kolorów, krojów czy fasonów są ustalane odgórnie, po konsultacji z pracownikami oddziału.

Ubranie lekarza a pielęgniarki

Jeszcze do niedawna odróżnienie odzieży medycznej lekarza i pielęgniarki nie było niczym skomplikowanym. Dziś jednak może nastręczyć nie lada trudności. Wcześniej bowiem sanitariuszki nosiły na głowie specjalne biało-czarne czepki, jednoznacznie weryfikujące, jaką rolę pełnią na terenie szpitala. Dziś stroje obu grup tych specjalistów są bardzo podobne. Mogą różnić się jedynie dodatkami, w postaci noszonego na szyi stetoskopu, używanego wyłącznie przez doktorów.

Lekarz zabiegowy

Choć odróżnienie lekarza od pielęgniarki może w niektórych sytuacjach okazać się nieco kłopotliwe, problem rozwiązuje się w przypadku osoby pełniącej dyżur w gabinecie zabiegowym. Doktor znajdujący się w tym obszarze bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. W wielu przypadkach ma bowiem do czynienia z płynami ustrojowymi u pacjentów. Dlatego jego odzież medyczna musi być zmieniana nie tylko przed wejściem na salę, ale również przed każdorazowym wkroczeniem na oddział. Okrycie wierzchnie składa się z dwuczęściowego stroju, składającego się ze spodni i bluzy w kolorze zielonym, obuwia zmienianego przed i po wyjściu z bloku zabiegowego oraz czepka, będącego obowiązkowym elementem ubioru podczas wykonywania zabiegu.